Kontakt

Kontakt oss på:

https://www.facebook.com/sommardagarhellesylt

post@hellesyltdagane.no

Eller direkte til:

Leiar:
Rebecca Ringdal
rebeccajringdal@gmail.com
+47 958 38 841

Program:
Liv Norunn Langeland Runde
livnorunn64@gmail.com
+47 95279416

Stands
Rebecca Ringdal
rebeccajringdal@gmail.com
+47 95838841

Omkjøring/ trafikkavvikling:
Anne Lise Lødøen Helset
helset908@gmail.com
+47 908 66 224

Annonser/avis:
Eivind Louis Helset
avis@hellesyltdagane.no
+47 94316136

Grafikk/nettside
Karoline Aaland
 aaland.karoline@gmail.com
+47 482 74 178

Øvrige:
Inge Bjørdal
inge.bjordal@stranda.kommune.no
+47 464 11 023

 

Sosiale medier; Fotokonkurranse/ Facebook/instagram:

 

Beredskap:

Vi minner om følgjande nummer:

Brann: 
Naudnummer: 110

Politi:
Ved situasjonar der du treng umiddelbar hjelp: 112
Ved alle andre henvendingar: 02800

Legevakt: 
Ved alvorleg sjukdom/skade med akutt behov for naudhjelp: 113
Legevakt: 116117

Raude Kross
Raude Kross  er til stades laurdag og søndag når folkemengda står på som størst . Dei vil også ha ein eigen stand i sentrum.

Åkernesremna
I desse tider er det mykje mediadekning av Åkernesremna.
Vi ønskjer difor å understreke at det er ingen grunn til å uroe seg for dette under Hellesyltdagane.

Meir om beredskapsplanen i samanheng med Åkernesremna kan du lese her:
http://www.aknes.no/?q=nb/node/3