Kontakt

Kontakt oss på:

https://www.facebook.com/sommardagarhellesylt

post@hellesyltdagane.no

Eller direkte til:

Leiar:
Svein Sporstøl
+47 412 76 343

Program:
Erik Torset
eriktorset@hotmail.com
+47 924 15 951

Stands/omkjøring:
Per Ove Frøysa
perove.froysa@gmail.com
+47 473 72 062

Sosiale medier; Fotokonkurranse/Facebook/Instagram/Hellesyltdagavisa:
Ingebjørg Sporstøl
ingebjorgsporstol@gmail.com
+47 971 00 305

Grafikk/nettside
Karoline Aaland
 aaland.karoline@gmail.com
+47 48 27 41 78

Øvrig:
Ann Kristin Langeland
+47 976 87 525

 

Beredskap:

Vi minner om følgjande nummer:

Brann: 
Naudnummer: 110

Politi:
Ved situasjonar der du treng umiddelbar hjelp: 112
Ved alle andre henvendingar: 02800

Legevakt: 
Ved alvorleg sjukdom/skade med akutt behov for naudhjelp: 113
Legevakt: 116117

Raude Kross
Raude Kross  er til stades laurdag og søndag når folkemengda står på som størst . Dei vil også ha ein eigen stand i sentrum.

Åkernesremna
I desse tider er det mykje mediadekning av Åkernesremna.
Vi ønskjer difor å understreke at det er ingen grunn til å uroe seg for dette under Hellesyltdagane.

Meir om beredskapsplanen i samanheng med Åkernesremna kan du lese her:
http://www.aknes.no/?q=nb/node/3