Kontakt

Kontakt oss på:

https://www.facebook.com/sommardagarhellesylt

post@hellesyltdagane.no

Eller direkte til:

Leiar
Marianne Fivelstad
+47 41689525

Stands
Thomas Sørensen
+47 45256203

Marianne Fivelstad
+47 41689525

Omkøyring/ trafikkavvikling:
Thomas Sørensen
+47 45256203

Avis:
Marianne Fivelstad
+47 41689525

avis@hellesyltdagane.no

Sosiale medier;  Facebook/instagram:

Elisabet Melvoll
+47 99543932

Åse Støverstein Ringdal
+47 92282603

Beredskap:

Vi minner om følgjande nummer:

Brann: 
Naudnummer: 110

Politi:
Ved situasjonar der du treng umiddelbar hjelp: 112
Ved alle andre henvendingar: 02800

Legevakt: 
Ved alvorleg sjukdom/skade med akutt behov for naudhjelp: 113
Legevakt: 116117

Åkernesremna
I desse tider er det mykje mediadekning av Åkernesremna.
Vi ønskjer difor å understreke at det er ingen grunn til å uroe seg for dette under Hellesyltdagane.

Meir om beredskapsplanen i samanheng med Åkernesremna kan du lese her:
http://www.aknes.no/?q=nb/node/3