Kontakt

Kontakt oss på:

https://www.facebook.com/sommardagarhellesylt

post@hellesyltdagane.no

Beredskap:

Vi minner om følgjande nummer:

Brann: 
Naudnummer: 110

Politi:
Ved situasjonar der du treng umiddelbar hjelp: 112
Ved alle andre henvendingar: 02800

Legevakt: 
Ved alvorleg sjukdom/skade med akutt behov for naudhjelp: 113
Legevakt: 116117

Åkernesremna
I desse tider er det mykje mediadekning av Åkernesremna.
Vi ønskjer difor å understreke at det er ingen grunn til å uroe seg for dette under Hellesyltdagane.

Meir om beredskapsplanen i samanheng med Åkernesremna kan du lese her:
http://www.aknes.no/?q=nb/node/3